button de    

Eifel Plus Immobilien

 
   

English click the flag
Deutsch klick die Fahne

 

Hoe werken wij?

 
     
Ons logo is een echte ouderwetse bijenkast: het veilige huis waar vandaan het altijd vlijtige, zeer goed georganiseerde bijenvolk uitvliegt en overal waar mogelijk de kostbare honing zoekt om het vervolgens te bewerken tot een waardevol eindproduct. De bijen staan symbool voor onze werkwijze: Wij zoeken voortdurend overal waar mogelijk naar huizen, boerderijen, bijzondere objecten, enz. die te koop, c.q. te huur staan of komen. Na afspraken met de eigenaar en waardebepaling o.a. op grond van betrouwbare gegevens uit het Grundbuch en het Kadaster, ligging, grootte en staat van onderhoud wordt de prijs bepaald.

Daarna wordt van al deze beschikbare gegevens een zo goed mogelijk exposé gemaakt waarbij aangetekend moet worden dat de meeste gegevens van de eigenaar komen en we voor de juistheid niet kunnen instaan of verantwoordelijkheid nemen.
Dit exposé wordt op verschillende internetportalen geplaatst, via flyers verspreid, enz.
De potentiële geïnteresseerden worden persoonlijk ter plaatse geïnformeerd over de staat van het object, de (on-)mogelijkheden, gebreken enz.

Alles im grünen Bereich!
We proberen daarbij zoveel eventuele latere onaangename verrassingen te ondervangen. Als er overeenstemming is tussen verkoper en koper wordt koopcontract voor de notaris voorbereid en de afspraak gemaakt voor ondertekening en overdracht.
Pas als de eigenaar zowel als U als potentiële koper het koopcontract hebben ondertekend en de notaris het gekochte heeft ingeschreven in het Grundbuch is het pas Uw eigendom.
Let op: daarvoor dus niet!

Direct na de ondertekening van het koopcontract dient onze provisie van 3,57% (=incl. BTW) van de in het koopcontract bepaalde bedrag te worden voldaan. Leest U in ieder geval vooraf onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden goed door zodat U vooraf weet wat de spelregels van de interactie tussen potentiële koper en zijn of haar makelaar zijn. u komt dan wat dat betreft niet voor onaangename verrassingen te staan. (zie kopje: Algemene Bedrijfsvoorwaarden) Uiteraard zullen we U, indien gewenst, ook na Uw aankoop met alle mogelijke vragen en problemen helpen voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. In ieder geval heten we U van harte welkom in de Eifel en wensen U een fantastische tijd door in dit prachtige gebied toe!
Home      
   
Wat kunnen
wij voor U
doen?
     
     
     
       
Hoe werken
wij?
     
     
       
Te Koop      
       
Te Huur      
       
Contact      
       
Algemene
Bedrijfs-
voorwaarden
     
     
     
       
Colofon      
       
Disclaimer      
       
       
         
laatst   Eifel Plus Immobilien  
bijgewerkt:   Auf den Stöcken 1, 54578 Nohn (Eifel), Duitsland  
  Tel: 0049 (0) 2696 931842, Mobiel: 0049 (0) 151 2400 8455, Fax: 0049 (0) 2696 931848